Bedriftspsykologen Steinar Klausen kan bistå med rådgivning og konsulenttjenester lokalt i din bedrift.

Tidvis er det hensiktsmessig å hente inn ekstern kompetanse som et supplement til de ressurser som man selv disponerer.

Som psykolog har Bedriftspsykologen Steinar Klausen et særlig fokus på de menneskelige og samarbeidsmessige forholdene i bedriften.

Bedriftspsykologen Steinar Klausen har bred erfaring med rådgivning og bedriftsinterne konsulentoppdrag.

Det legges vekt på å tilpasse tjenestene til de behov som bedriften har lokalt.

Aktuelle arbeidsområder kan være:

 

 

  • lederutvikling
  • teamutvikling
  • coaching
  • konflikthåndtering
  • arbeidsmiljøkartlegginger og HMS-arbeid
  • IA og sykefraværsreduksjon
  • organisasjonskulturutvikling
  • bistand i vanskelige personalsaker