Bedriftspsykologen Steinar Klausen har gjennom mange år utviklet og gjennomført kurs og seminarer der arbeidslivets menneskelige og samarbeidsmessige utfordringer står i fokus.

Vanligvis benyttes det en typisk seminararbeidsform der det veksles mellom forelesning, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner med rom for casedrøfting og erfaringsutveksling underveis. Om ønskelig kan det legges inn øvelser og praktisk ferdighetstrening. Ved behov kan det også tilbys oppfølging i form av veiledning og coaching som et supplement til selve kurset.

Eksempler på kurs/seminarer fra Bedriftspsykologen Steinar Klausen:

 

  • Det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Arbeidsmiljøkurs for verneombud, tillitsvalgte og ledere
  • Personalkonflikter - hvordan håndtere en fastlåst situasjon
  • Medarbeidersamtalen
  • Rus og arbeid
  • De vanskelige samtalene
  • Kommunikasjon og samarbeid - hvordan gi næring til de positive kreftene på arbeidsplassen
  • Personlig kommunikasjon i lederrollen


Det utformes gjerne egne kursopplegg i samarbeid med oppdragsgiver ut i fra bedriftens lokale behov.