Bedriftspsykologen Steinar Klausen har mer enn 30 års praksis som psykolog med allsidig og solid erfaringsbakgrunn fra kliniske, rådgivende og organisasjonspsykologiske arbeidsfelt.

Personalia
 

Navn: Steinar Klausen
Fødselsdato: 31.12.1955
Privatadresse: Terrasseveien 1a, 0682 Oslo
Sivilstatus: gift, to barn


Erfaringssammendrag
Omfattende erfaring som psykolog fra privat og offentlig virksomhet med allsidig praksis fra terapi, rådgivning og veiledning, de siste årene innen organisasjon og ledelse med et særlig fokus på HMS-/arbeidsmiljø, personalledelse, konflikthåndtering og kommunikasjon.
 

  • Bred psykoterapeutisk praksis med individualterapi og grupper.
  • Egen ledererfaring.
  • Allsidig erfaring innen kompetanseutvikling og undervisning.
  • Rådgivning/coaching av ledere og medarbeidere fra  ulike profesjoner og virksomhetsområder.


Utdanning

1999 - 2001 Organisasjonspsykologi, 2-årig videreutdanning, IAP / Henning Bang.
1995 - 1995 Lederutviklingsprogram, 1-årig, Diakonhjemmets Høgsko- lesenter.
1991 - 1993 Systemisk forståelse og familieterapi, 1-årig videreutdanning, A-Senteret.
1990 - 1992 Klinisk barne- og ungdomspsykologi, 2-årig videreutdanning, IAP.
1987 - 1989 Klinisk voksenpsykologi, 2-årig videreutdanning, IAP.
1987 Cand. psychol., Universitetet i Oslo.
1977 Examen philosophicum, Universitetet i Oslo.
1975 Examen artium, reallinje, Askim Gymnas.

 


Yrkeserfaring

2003 - Eget enkeltpersonsforetak - Bedriftspsykologen Steinar Klausen.
2000 - 2002 Daglig leder / psykolog, Total Consult Psykologservice Oslo AS.
1997 - 1999 Organisasjonspsykolog, HMS/personal, Skoleetaten, Oslo kommune.
1997 - 1997 Spesialrådgiver, Seksjon for ledelse, informasjon og opplæring, Byrådslederens avdeling, Oslo kommune.
1991 - 1997 Psykolog / spesialpsykolog / avd.leder / fagsjef, A-Senteret, Kirkens Bymisjon.
1989 - 1991 Pedagogisk-psykologisk rådgiver / leder, PPT, Råde kommune.
1986 - 1989 Prosjektmedarbeider / psykolog / feltarbeider, Oslo kommune.
1977 - Diverse arbeid bl.a. pleiemedhjelper, motorjournalist, sikkerhetsinspektør, vaktsjef, privat psykologpraksis, undervisnings- og veiledningsoppdrag.